What is Montessori?

Šta je Montessori?

Montessori pedagogija – Pojam i razlike u odnosu na klasičnu pedagogiju

Montessori pedagogija je načuno utemeljen metod podučavanja. Osnova ovog metoda je usmjeravanje pažnje djeteta na proces samostalnog donošenja odluka. Bazira se na individualnom pristupu svakom djetetu te vremenski ne ograničava proces usvajanja određenog znanja.

Šta je Montessori pedagogija?

Osnovni moto ove pedagogije je „Pomozi mi da to učinim sam“. Od roditelja ili odajatelja se traži da djecu usmjeravaju ka samostalnom rješavanju određenog problema. Cilj u ovom slučaju nije iznijeti pohvale za postignute rezutate, već se kod djece želi potaknuti zadovoljstvo onim što su samostalno postigli.

Ovaj metod također podrazumijeva zajednički rad mlađe i starije djece, a kao rezultat toga se razvija emaptija kod starije, odnosno potiče se osamostaljivanje kod mlađe djece. U ovom sluču se djeca još i uče poštivanju međusobnih razlika, bilo rasnih, vjerskih, nacionalnih i slično.

Ova pedagogija za cilj ima jačanje djetetovog samopouzdanja i izgradnju njegove samostalnosti.

Utemeljitelj ovog metoda je Marija Montessori, liječnica, koja je 1907. godine osnovala „Dječiju kući“ i uspostavila temelje Montessori pedagogije.

Radeći sa djecom raznih uzrasta, Marija je zaključila da bi zadatak odgajatelja trebao biti usmjeravanje djeteta ka cilju i poticanje samostalnog dolaska do rješenja, a ne izravna uputa. Njena metoda je danas zastupljena u velikom broju vrtića širom svijeta.

Načela Montessori pedagogije?

Ovaj pedagoški metod bazira na razumijevanju razvoja djeteta i naglašava samostalni pristup učenju, a ovo su samo neki od pricipa metoda:

 • Poštovanje djeteta
 • Sloboda uz odgovornost
 • Prilagođavanje
 • Učenje kroz rad
 • Grupa sa različitim uzrastima
 • Pripremljeno okruženje
 • Fokus na praktičnim đivotnim vještinama
 • Samostalno učenje
 • Individualizirano obrazovanje

Montessori materijali?

Pod Montessori materijalima se podrazumijavaju edukativni alati i resursi koji su posebno dizajnirani kako bi podržali ovaj metod. Materijali su pažljivo izrađeni da bi angažovali dječija osjetila i podstakli ih na istraživanje. Izrađeni su od prirodnih materijala kao što su drvo i tkanina, te su obojeni prirodnim bojama. Neki od iskatnutih materijala su:

 • Senzorni materijali
 • Materijali za praktični život
 • Matematički materijali
 • Materijali za umjetnost i muziku
 • Materijali za jezik
 • Geometrijski oblici
 • Botanički i zoološki materijali
Povratak na blog